Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-16

Utan könsstereotypa bilder och budskap?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rubrik:
Översyn av budskap på www.kalmar.se och av befintligt informationsmaterial

Uppdragsgivare:
Kalmar Kommun, Informationsenheten

Bakgrund:
Kalmar kommun satsar under 2009-2010 stort på att bli en hållbar jämställd kommun. Politiker, chefer och handläggare JGL-utbildas, vi tittar på jämställdhetsintegrering av ordinarie verksamheter och processer samt gör effekt- och processutvärderingar. Satsningen ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i kommunens verksamhet, så att båda könens olika villkor beaktas och servicen blir likvärdig. Ett viktigt kriterium som måste uppfyllas för att få del av satsningen är att utvecklingsarbetet har ett tydligt medborgarperspektiv. Några exempel på det är att se över rutiner för att säkerställa att kvinnor och män ges likvärdig service och att se över resurser och prioriteringar så att aktiviteter och utbud fördelas likvärdigt till flickor och pojkar. liv.

Frågeställning:
Kan Kalmar kommun säkerställa att vår kommunikation på webben och i tryckt material sker utan användning av könsstereotypa bilder och budskap. Är vi en bra förebild för flickor och pojkar samt kvinnor och män i Kalmar genom att visa bredd och mångfald i vår kommunikation hellre än de traditionella kategorier som indirekt påverkar människors livsval.

Syfte:
Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.