Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-18

Utvärderare - Urix

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Urix arrangeras av Föreningen Gemensam Framtid (FGF) som består utav tre ungdomsorganisationer, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), Ungdom Mot Rasism (UMR) och Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL Ungdom).

Urix är en mötesplats där ungdomar med olika bakgrund ges möjlighet att mötas. På Urix ska ungdomar få praktiska och demokratiska verktyg för att påverka samhället.

Vi arrangerar Urix för att vi vill stärka ungdomars inflytande och självförtroende. Vi vill visa hur ungdomar kan få inflytande över sina egna liv och påverka utvecklingen i samhället genom demokratiska metoder. Vi vill skapa en diskussion kring ungas egna roll, i Sverige och världen och lyfta fram kunskaper om mänskliga rättigheter, diskriminering, jämlikhet, global utveckling m.m. Detta genom ett aktivit deltagande där det finns utrymme för kritiskt tänkande och engagemang. Vi vill få ungdomar att våga och tro att de kan förändra och förmedla kunskaper som är en viktig grund för varje människas utveckling.

Vi gör viktiga frågor kul och vi vet av erfarenhet att Urix skapar nya intressen, fördjupat engagemang i politiska frågor och vänner för livet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.