Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Framtagning av nya konstruktions-/produktionsritningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Företaget har tre produkter som konstruerades för ca tio år sedan och konstruktionen gjordes i gammalt 2-d cadsystem. Underlaget är bristfälligt och i många fall ej uppdaterat med de löpande småändringar som gjorts under årens lopp.
Då företaget ser flera års fortsatt produktion av dessa produkter samt att fler ändringar och uppgraderingar planeras inom snar framtid är behovet stort att ta fram nya konstruktions-/produktionsritningar med tillhörande WPS:er.


Kortfattad projektbeskrivning.

-Att med hjälp av befintliga ritningar samt genom uppmätning av redan byggda produkter ta fram nya ritningar. Dessa skall produceras i Autodesk Inventor enligt företagets standard.
Besök hos nuvarande tillverkare kan förekomma för att där inhämta information gällande nuvarande tillverkningsmetoder.

-Att med hjälp av ovanstående ta fram WPS:er gällande allt svetsarbete på produkterna.

-Att ta fram provtryckningsprogram för alla produkterna.

Företaget har utsett en handledare och kontaktperson för examensarbetet. Det finns bra möjöigheter att jobba nära företaget under projektets gång. Vi vänder oss främst till studenter från Linnéuniversitetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.