Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-04

Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sigmas önskade resultat
Ta fram en analys som jämför och påvisar vilken metod som är effektivast att använda när gigantiska datavolymer behöver läsas in, lagras och kontrolleras till en Oracle databas.

Akademisk målsättning
En akademisk vinkel på arbetet skulle kunna vara att utvärdera vilka metoder som är effektivast att använda för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer. Ska kontroll av data ske vid inläsning eller efter inläsning, vilken metod för inläsning är effektivast och säkrast REST, Web Services, filinläsning rad för rad via egen kod, filinläsning SQL Loader, Messege Queuing?

Praktiskt arbete
Utveckla en applikation som genererar testdata. Sätt upp en Oracle databas. Utveckla olika typer av lösningar för att ladda data till Oracle.

• .NET using REST
• .NET using Web Services
• .NET reading file
• .NET using SQL Loader
• .NET using Message Queuing

Sigma bistår med teknisk kompetens och stöd, då detta uppdrag är teknisk avancerat. Här kommer studenten att få möjlighet att fördjupa sina tekniska färdigheter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.