Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-30

Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du intresserad av att skriva din uppsats på IKEA? Vill du få möjlighet att skapa goda kontakter för framtiden och lära dig mer om IKEA som organisation? Läs då vidare om vårt spännande uppdrag inom optimering av transporter på IKEA.

IKEA Distribution Services East Central & North distribuerar IKEA sortimentet till kunder och varuhus i norra Europa. Vi har distributionscentraler i Älmhult och Torsvik och kontor i Helsingborg. Våra huvudsakliga arbetsområden är distribution, lagerhantering, transporter, support och logistikutveckling. Idag är vi drygt 900 medarbetare varav mer än hälften jobbar i Torsvik. I Torsvik finns även en distributionscentral för kundorder (CDC). Härifrån levereras IKEAs produkter direkt till kunderna i de nordiska länderna. Vi ser till att våra varuhus och kunder får sina produkter i rätt mängd och kvalitet, i rätt tid, på rätt plats och till lägsta möjliga kostnad. På våra distributionscentraler i Älmhult och Torsvik strömmar artiklarna in och ut i ett ständigt och högt flöde.

I detta flöde används både chaufförsbunden trafik och lösa transportenheter. Detta ger en flexibilitet till produktionen, men även en kostnad för att hålla maskinpark och personal. Vi behöver nu din hjälp att optimera andelen chaufförsbundna transporter vid IKEAs istributionscentraler i Sverige.

Uppdrag
Syftet är att hitta den optimala andelen chaufförbundna transporter för att på så sätt uppnå nödvändig flexibilitet till lägsta möjliga kostnad.

Vi ser att uppdraget består i att;
• Ta fram ett verktyg som vi kan använda för att kunna räkna ut den optimala andelen intern och extern chaufförsuppdelning
• Ta fram samband mellan påverkande faktorer så som transportpris, kostnader och effektivitet i produktionen.
• Ta fram ett verktyg som kan användas av organisationen i framtiden för att beräkna kostnader utifrån ovan definierade samband
• Göra en kostnadsanalys av nuläget utifrån det framtagna verktyget

Kravspecifikation:
Vi söker en eller två studenter som ska göra sin uppsats till våren. Du studerar ekonomi/logistik eller likvärdig utbildning. Har du erfarenhet inom projektledning är det en fördel. Uppdraget kräver att du har en förmåga att analysera och se mönster i komplexa strukturer.

Kontaktinformation:
Frågor rörande uppdraget och IKEA Distribution Services East Centreal & North;
Johan Eskilsson Telefon nr: 036-36 94 41

Frågor rörande rekryteringsprocessen;
IKEA HR Service Centre Telefon nr: 0476-58 75 00
E-mail: [email protected]

Du är välkommen att ansöka ex-jobbet via vår hemsida www.ikea.se/jobb.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.