Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-20

Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensoriska hörselceller och neuron i det humana innerörat har ingen förmåga att återskapas efter skada och de flesta skador i hörselorganet är irreversibla. För att utveckla nya strategier för behandling av hörselskador såsom cell- och genterapi krävs det mer kunskap om molekylära mekanismer och processer som styr differentieringen av sensoriska ganglier och hörselceller under den normala utvecklingen av det humana innerörat och en detaljerad karakteristik av isolerade progenitorceller. Projektet omfattar in vitro studier på human embryonal/fetal material (5-11 gestationsvecka) och ger oss en unik möjlighet att studera basala mekanismer involverade i utvecklingen av det humana innerörat som komplement till befintliga studier på djurmodeller.
Karolinska institutet utvecklar även tillsammans med Acreo AB en cellodlingsplattform med elektrodytor för in vitro studier av hörselnervceller. Målet är att ta fram nya terapier för att möjliggöra transplantationen samt att förbättra effektiviteten hos implanterbara elektroder (cochlea-implantat). Dagens metoder har ett flertal problem; det största är att nervcellerna stimuleras igenom ett ben (hörselsnäckans innervägg). Ett annat problem är att dessa signalöverförande celler tillbakabildas vid en hörselskada om inte en elektrisk stimulering snabbt kan påbörjas. För närvarande vet man dock lite om hur känsliga nervcellernas utskott är för elektriska fält. Denna plattform kommer att användas för att utvärdera olika behandlingars (kemiska, mekaniska, elektriska) effekt på cellernas migrations- och tillväxtbeteende. För denna del kommer huvudsakligen cellinje att användas, men beroende på tillgång även primärkulturer.
Möjliga arbetsdelar inom examensarbetet:
1. Odling av humana embryonala progenitorceller från innerörat.
2. Studier och karakterisering av de isolerade progenitorceller i in vitro system med hänsyn till deras differentieringsförmåga efter stimulering med olika trofiskafaktorer.
3. Utvärdering av behandlingseffekt på odlade cellers (immortaliserad cellinje och/eller primära ganglieceller) migrations- och tillväxtbeteende.
Omfattning: 30 hp (gamla20 p)
Nyckelord: cellodling, progenitor celler, spiral ganglia
Placering: Karolinska Institutet (Solna)
Startdatum: April 2009 (tidigast)
Ansökan: Skall skickas med epost. Redogör - kort - för din bakgrund och vad som intresserar dig med detta examensarbete.
Kontaktperson: Beata Kostyszyn, [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.