Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-03-27

Dämpning av centrifugalpumpars tryckpulsationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
En stor del av ITT W&WW's pumpar används vid avloppshantering och då ibland även nära byggnader där vibrationer kan upplevas som en olägenhet. Kraftigare vibrationer kan även påverka strukturer negativt med utmattningsskador och/eller nötningsskador. Vattnet i pump och rör är en bärare av tryckfluktuationer som är svåra att avisolera. Dämpning av tryckförändringar med ett kompressibelt media nära störningen kan vara ett alternativ. Detta används vid deplacementpumpar på utloppssidan och för centrifugalpumpar kan liknande anordningar tänkas fungera både vid inlopp och vid utlopp.

Mål:
Utreda hur centrifugalpumpars tryckpulsationer kan motverkas mha av dämpning. Utredningen omfattar: Översikt av befintliga system, litteratursökning av metoder och lösningar, analys av dämpförmåga och därav följande dimensioneringskriterier för valda lösningar och en realiserad lösning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.