Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-23

Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
År 2009 ska Svenska Bussbranschens Riskförbund ta omtag i arbetet med gemensamma etiska riktlinjer och värderingar för förbundets medlemmar/branschens företag. Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisation för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BR:s 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.

För att vi ska kunna förtydliga och bli bärare av den värdegrund som finns i våra förbundsstadgar, Etiska riktlinjer och dokumentet Code of conduct ska förbundet under ledning av styrelsen aktivt diskutera fler frågor inför 2009:

Vad vill vi att vår omvärld ska fråga efter hos en medlem i BR – och hur får vi dem att göra det?
Vem bär våra budskap – när och varför?
Behöver vi förtydliga stadgarnas regler kring sanktioner och påföljder för att skapa medvetenhet internt om förbundets krav?
Konkurrenter, kontrollanter och kollegor – vilken roll styr och hur trovärdiga blir vi när vi agerar i dessa frågor?

Arbetet ska genomföras i flera steg. kartläggning, seminarieserie/workshops, dokumentation, artiklar i medlemsmedia och uppföljande rapport.

Nu vill vi ha kontakt med en student som vill delta i arbetet med att gå igenom o9ch beskriva nuvarande status i form av intervjuer och dokumentgenomgång, följa kampanjarbetet och skriva en sammanfattande rapport som ska innehålla de inledande frågeställningarna. Med fördel kan annan branschs arbete studeras som jämförelse, upparbetade kontakter och kanaler finns för detta.

Som handledare för arbetet kommer förbundets VD att fungera.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.