Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-23

Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fyrstegsprincipen introducerades i Vägverket i början av 2000-talet och utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Lämpliga lösningar på problem ska diskuteras och analyseras mer förutsättningslöst än förut. Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede av planeringen och innan val av åtgärd har gjorts.

Syftet är att beskriva ett arbetssätt för hur vi kan använda oss av fyrstegsprincipen på olika planeringsnivåer och i olika planeringsroller i Vägverket.

Som grund kan en litteraturstudie genomföras avseende vad fyrstegsprincipen innebär, hur den använts hittills och vilka effekter nuvarande arbetssätt givit.
Därefter ska ett förslag till arbetssätt tas fram som kan tillämpas i Vägverkets nya organisation som trädde i kraft 1 juli 2008. Arbetssättet ska beskriva hur vi kan jobba med fyrstegsprincipen dels praktiskt inom den strategiska och taktiska planeringen, dels genom påverkan inom samhällsplanering och sektorsprojekt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.