Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-31

Nitrerskikts mekaniska egenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Användningen av nitrerade/nitrokarburerade skikt på komponenter i stål (olegerade och låglegerade), ökar stadigt i takt med att processerna utvecklas och förbättras. Ny, mer sofistikerad, processtyrning gör det möjligt att använda processerna vid fler och fler applikationer där tidigare konventionell värmebehandling/ytbehandling använts. Vid övergång från konventionell värmebehandling, som till exempel sätthärdning, till en nitrerprocess är ofta de mekaniska egenskaperna som behandlingen ger komponenten av stor betydelse.

Detaljens användning kan bland annat ställa krav på statisk hållfasthet, slitstyrka, utmattningsegenskaper och korrosionsmotstånd. Det finns då ett behov av att enkelt kunna bedöma de mekaniska egenskaperna som ett specifikt material erhåller efter tänkt nitrerings-/nitrokarbureringsprocess. Dessa bedömningar måste kunna jämföras med egenskaper från konventionell värmebehandling.

Målet med examensarbetet är att sammanställa befintligt material på området i ett enkelt och tillgängligt format som kan användas vid ovan nämnda processbyten eller vid nykonstruktion. Materialet skall vara rådgivande och utgöra hjälp vid t.ex ritningsanvisningar.

Arbetet är till största delen tänkt som en litteraturstudie men omfattar även informationshämtning från användare av nitrerprocesser samt praktiskt deltagande vid nitrerbehandling av komponenter.

Vi söker en person som är intresserad av att arbeta med kombinationen materialteknik, värmebehandling, konstruktion och maskinelement.

Arbetet utförs med placering hos Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Tät kontakt, och besök hos, kommer även att ske med framförallt Bodycote Värmebehandling (Stockholm), AGA Gas (Stockholm) och Parker Hannifin (Trollhättan).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.