Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Företagande och attityder till företagande i pressen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvecklingsrådet Örebro län arbetar med visioner och strategier för att öka investeringarna och konkurrenskraften i regionen. I rådet ingår representanter från näringslivsorganisationer, kommuner, landsting, universitet, länsstyrelse samt andra statliga myndigheter och intresseorganisationer.

Förslag till exjobb:
Handlingsprogrammet för Företagsklimat vill ta reda på hur media i regionen speglar företagandet och attityder till företagande. Bakgrunden till förslaget är länets Tillväxtprogram som finns på www.orebrolan.se under Regionen/Tillväxtprogram, här finns även Handlingsprogram Företagsklimat.

Till detta arbete vill vi helst anlita studenter från Örebro.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.