Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-16

Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett nystartat forskningsprojekt inom flygindustri och bilindustri i Sverige skall ny flexibel fixtureringsteknik föras in vid tillverkning av prototypflygplan samt vid tillverkning av prototypbilar. Saab i Linköping står i startgroparna för att bygga en styck nytt förarlöst flygplan (vid namn Neuron) där fixturtekniken skall användas. Volvo Cars i Göteborg bygger prototypbilar som skall användas vid olika tester som t.ex. krocktestning.

I tidigare forskningsprojekt har tillsammans med Saab flyg och Linköpings universitet ett flexibelt fixtursystem med omställbara fixturmoduler utvecklats, detta system kan även användas för omställning mellan olika bilmodeller. Lösningen möjliggör att man kan börja med att bygga framdelen på en kaross för att sedan ställa om fixturen till att bygga bakdelen på samma bil eller en annan bilplattform. Vid framtagning av en styck flygplan är denna teknik nödvändig för att hålla kostnaden låg. Prototypbilar har också förhållandevis låga volymer (50-100 st. per modell). För bilindustrin blir ledtid och kostnad en allt viktigare faktor där den flexibla fixturtekniken gör sig gällande.

Detta examensarbete kommer att börja med att förutsättningslöst prova ut den flexibla lösningen på ett antal olika prototypbilar för att se dess tillämpning och applicerbarhet. Volvo Cars använder ett pallettsystem från Ford som sätter en del begränsningar i användningen. Exjobbarna förväntas komma med förslag på hur den flexibla lösningen kan anpassas för att passa Volvos behov. Projektet genomförs av två examensarbetare på plats i Torslanda - Göteborg. Akademisk handledning och examinationen av exjobbet görs vid Linköpings universitet. Ni förväntas ha grundläggande kunskaper inom CAD och gärna robotteknik samt är duktiga på att driva egna projekt. Vi ser gärna att ni tillsammans har kompletterande egenskaper. Projektet kommer genomföras i CATIA/DELMIA V5 från Delfoi i Göteborg.

Intresserad?
Skicka CV och några ord till:
Henrik Kihlman
[email protected]
http://ps.ikp.liu.se/ps/staff/henki/index.asp  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.