Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-07-10

Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla resenärer som skall flyga från Arlanda måste passera minst en säkerhetskontroll. Allt eftersom vi får nya säkerhetskrav visar trenden på allt långsammare flöden genom kontrollerna. Detta innebär att vi måste bygga fler kontroller. Samtidigt ser vi stora snabba variationer i flödeshastigheten. Nu vill vi ha hjälp med att hitta lösningar som kan minska variationen och öka genomflödet med bibehållen eller förbättrad säkerhet.

Frågeställningar som kan vara relevanta:
Hur mycket varierar flödeshastigheten? Vad är normal variation och vad är avvikelser? Vilka passagerarbeteenden påverkar mest? Vilka rutiner är kritiska? Vilka åtgärder kan vi vidta etc?. Studenterna kan själva utforma en frågeställning så länge vi tror att resultatet kan bidra till bättre genomflöde i kontrollen.

Vi förväntar oss att mycket tid kommer att gå åt för att studera beteenden på plats. Vi ser helst att man arbetar minst två studenter tillsammans – gärna med helt olika kompetenser. Vi kommer att själva kombinera ansökanden, men om ni är flera som vill arbeta tillsammans så skickar ni en gemensam intresseanmälan. Dessutom hoppas vi att du kan börja ca vecka 35. Ersättning utgår inte, men vi tillhandahåller nödvändig litteratur.

Skicka en kort intresseanmälan via e-post till [email protected] senast den 9:e juli.
Ange kontaktuppgifter samt vilket program och inriktning du läser samt när du helst vill genomföra examensarbetet. Ange också omfattningen t ex 10 eller 20 poäng.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.