Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-22

Läsarundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är åtta år sedan tidskriften Latinamerika gjorde en läsarundersökning. Sedan dess har mycket hänt. Tidskriften har tappat läsare, gjorts om, ökat antal sidor, minskat antal nummer per år och återigen börjat se prenumerationssiffrorna vända uppåt igen. Från och med 2005 säljs också 100 exemplar av varje nummer i 15-17 Presstoppbutiker runt omkring i landet, mest i marknadsföringssyfte. Vi är nu intresserade av att få hjälp med att göra en ny läsarundersökning för att få bättre kunskap om våra prenumeranter och läsare. Undersökningen ska förhoppningsvis kunna ligga till grund för framtida annonsförsäljning och marknadsföring.

Tidskriften Latinamerika har funnits i 30 år och tar upp den politiska, kulturella, ekonomiska och sociala situationen i Latinamerika. Det är den enda tidskriften inom sitt ämnesområde i Norden och kommer ut fyra gånger per år. Varje nummer innehåller 84 sidor och har ett tema. Upplagan är 2 700 exemplar och antalet prenumeranter är ungefär 2 300. Ägare är biståndsorganisationen Utbildning för biståndsverksamhet (UBV).

För mer info: www.ubv.se och www.ubv.se/la

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.