Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-07

Lokalkorrosion hos rostfria stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Lokalkorrosion, exempelvis punktfrätning, spaltkorrosion och spänningskorrosion, kan ge snabb penetration genom konstruktioner i rostfria stål trots att den totala materialförlusten är mycket liten. Som ett led i ett nystartat europeisk projekt om gränserna för lokalkorrosion kommer du att tillämpa ett nytt synsätt som bygger på identifiering av riskområden.

Mål
Att kompilera bakgrundsdata om inverkan av miljöparametrar på lokalkorrosion hos en stålsort, samt att göra en experimentella undersökning för utvalda faktorer.

Upplägg
Du kommer att arbete med elektrokemiska metoder för att utvärdera punktfrätning och spaltkorrosion som funktion av exempelvis temperatur, kloridhalt och pH. Eventuellt kan arbetet även omfatta tillämpning av enkla modeller för lokalkorrosion.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.