Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Utvärdering på företag av psykosocial checklista

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Checklistan Arbetsplatsens psykosociala puls (APP) används av företagshälsovård, företag, organisationer och Arbetsmiljöverket som underlag för utveckling på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöverket vill få en bred utvärdering av användningen av checklistan. Utvärderingen kan för att få en bild av:
- hur pedagogiken fungerat och hur checklistan använts
- om arbetsmiljön förbättrats på arbetsplatserna

Utvärderingen genomförs i Dalarnas och/eller Gävleborgs län.

APP'n har utvecklats av Arbetsmiljöverket i Falun i samverkan med Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Arbetsmiljöverket arbetar, förutom med inspektioner, med att stödja arbetsgivare för att förbättra arbetsmiljön.

Eftersom AV vill ha en bred utvärdering kan lämpliga utbildningsområden vara:
- Psykologi
- Sociologi
- Industriell ekonomi
- Företagsekonomi
- eller andra lämpliga områden

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.