Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-27

Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kulturskolan vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Stenungsunds kommun men vi har även verksamhet för späd- och förskolebarn. Tanken är att den frivilliga undervisningen inom dans, drama och musik ska utgöra ett komplement till den ordinarie skolan. Genom vår handledning har vi ofta möjlighet att se och bekräfta nya och annorlunda sidor hos barnen. Vår ambition är att hjälpa barnen att hitta den tråd som gör att de kan väva sin egen väv av sina drömmar. Läs mer på:
http://utbildning.stenungsund.se/kulturskolan/

MUISK Musik i undervisningen är en musikverksamhet för grupp med både musikaliska och utommusikaliska mål, byggd på tankar från funktionsinriktad musikterapi. I höst startar vi upp en pilot inom musikundervisning för förskolebarn vid Ekenäs skola.

Vi skulle mycket gärna vilja ha en lärarstudent som inom ramen för sitt examensarbete kan följa uppstarten av projektet/piloten och/eller göra en utvärdering.

Tänkbara frågeställningar kan vara:
- Hur kan personalen tillämpa metoden?
- Hur kan Musik i undervisningen berika förskolans verksamhet?
Vi är också intresserade av att undersöka hur metoden fungerar för att hitta barn med särskilda behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.