Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-02

Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund/beskrivning:
Skoghalls bruk tillverkar sulfatmassa av barrved för användning vid kartong-bruket. Huvudprodukten är kartong för livsmedelsförpackningar.
Vid sulfatkokningen avlägsnas cirka 50% av vedmängden med svartluten. Utlöst lignin, kolhydrater och extraktivämnen måste tvättas bort innan massan används på kartongmaskinerna. En mycket viktig del i tvättkedjan är kokaren i sig.
Ökande produktion riskerar att försämra kokartvätten. Mycket god kunskap om processen krävs för att kunna balansera produktion och kvalitet. Exempel på frågeställningar är:
• Diffusion. Kompenseras minskad uppehållstid med den ökade koktemperaturen?
• Förträngning. Kan minskat motströmsflöde i hi-heat-zonen kompenseras med ökad radiell förträngning? Hur inverkar detta på körbarheten?
• Löslighet. Hur påverkas lösligheten av olika vedkomponenter av temperatur och jonstyrka?
Examensarbetet ska ge kunskap som kan användas för att utveckla brukets kokningsprocess i rätt riktning.

Mål:
Att vid kontinuerlig kokning förstå vilka betingelser som krävs för effektiv diffusion och förträngning av organiska nedbrytningsprodukter från ved.

Ingående moment:
1. Bagrund och litteratur
2. Planering av arbete
3. Tvätt- och/eller kokningsförsök på lab
4. Utvärdering och förslag till fortsatta försök (lab eller fabrik)
5. Kompletterande försök/analyser
6. Rapportering
7. Redovisning

Övrigt:
Arbetets omfattning är 20 p. Önskad tid är hösten 2006. Lämplig bakgrund är högskole-/universitetsutbildning med inriktning kemiteknik eller liknande.

Kontaktpersoner:
Klas Norborg, Kvalitetschef Massa
Tel: 054/51 48 93, mail: [email protected]
Mikael Öster, Utvecklingsingenjör Fiber
Tel: 054/51 28 56, mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.