Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-22

Detektering av trötthet hos lastbilsförare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vi tror att man, genom att mäta och utvärdera rätt signaler kopplade till förare och fordon kan avgöra om föraren är distraherad, trött eller rentav sover. Ett patenterat förslag på hur detta kan göras går ut på att man kontinuerligt mäter fordonets tillstånd samt rattvinkel + rattmoment.
Huvudspåret är att på samma sätt som att fordonet reagerar på förarens manövrer reagerar också föraren på fordonets rörelser. Föraren ställer en förfrågan och fordonet svarar efter en viss reaktionstid. Detta svar är samtidigt en ny fråga till föraren som efter sin reaktionstid reagerar och svarar. Denna mikrokommunikation sker undermedvetet och den påverkan föraren åstadkommer på ratten är vanligen mindre än +/- 0,1% av fullt rattutslag.
Uppdragsbeskrivning
Hösten 2005 genomfördes ett examensarbete inom detta ämne där riktlinjer för fortsatta simulatorexperiment sattes upp.
Detta arbete går ut på att utvärdera metoden vidare genom att utföra fler försök och vidare analys. Försöken utförs i simulator på VTI i Linköping. Önskvärt är att 15-20 personer testas under relevanta förhållanden. Insamlat data analyseras sedan för att bedöma om metoden fungerar. I mån av tid så utförs även vidare utveckling av algoritmen som implementerats i Simulink.
Utbildning: Civilingenjör
Linje: Elektroteknik, Teknisk fysik eller Maskin
Inriktning: Signalbehandling och mekatronik.
Meriterande kunskaper: Matlab/Simulink, Mikrodatorteknik, Programmering.
• Plats: Scania Södertälje samt en del besök på VTI i Linköping
• Ersättning: 91kr/h


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.