Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Analys av den tekniska miljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alltank bedriver försäljning av diesel och eldningsolja. Försäljningen sker främst via egna automatstationer i Västernorrlands- och Jämtlandslän. Bolaget ingår i Sundfraktkoncernen och omsatte under 2005 drygt 110 miljoner kronor samt försålde över 14 000 kubikmeter diesel och eldningsolja.

Alltank är mycket engagerade i det delägda företaget TRB Sverige AB. TRB Sverige AB ägs till lika stor del utav liknande företag som Sundfrakt/Alltank, dvs. lastbilscentraler, över hela landet. TRB Sverige AB:s delägare representerar tillsammans c:a 20% av svensk åkerinäring.

Alltank har 24 egna automatstationer och genom samarbetet inom TRB Sverige AB ges bolagets kunder möjlighet att tanka vid över 80 automatstationer i hela Sverige. Inom ramen för arbetet inom TRB Sverige AB har man ett eget kontokortssystem som ger stor flexibilitet. Automatstationerna kommunicerar genom GPRS-kommunikation vilket även det ger en stor flexibilitet.


Projektbeskrivning

Alltank driver den tekniska miljön genom TRB Sverige AB via företaget Codab i Malmö. Codab handhar servrar, reservdelar, drift, etc. Kommunikationen med anläggningarna sker genom GPRS, och Alltank kommunicerar genom en VPN-tunnel till Malmö. Hur effektiv är den tekniska miljön? Vilka effektiviseringsmöjligheter finns?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.