Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-20

Registrering av IR- och visuellbilder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FLIR Systems är världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av värmekameror med över 35 000 levererade kameror.

FLIR Systems, med huvudkontor i Portland, USA är ett NASDAQ-registrerat företag med en omsättning på drygt 3,5 miljarder kronor. Inom FLIR-koncernen arbetar ca 1300 anställda på försäljningskontor och dotterbolag världen över, varav 340 i Danderyd.

I Danderyd finns både utveckling och tillverkning av termografi- och Imagingprodukter. Att arbeta här ger dig möjlighet att utvecklas i en kreativ och dynamisk organisation med många spännande arbetsuppgifter och internationella kontakter. Våra medarbetare har ett brinnande och genuint teknikintresse och arbetar i den absoluta framkanten av den tekniska utvecklingen.


IR-kameror (värmekameror) används inom många olika områden för olika typer av inspektion. Exempel på användningsområden är kontroll av elinstallationer och undersökning av isolering i hus. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och kameror för specifika tillämpningar, till exempel för att upptäcka gasläckor, utvecklas.

Ibland kan det finnas behov att använda både en IR-bild och en visuellbild (vanlig digitalkamerabild) för att varje bild var för sig inte innehåller tillräckligt mycket information. För att kunna utnyttja data från mer än en bildkälla måste bilderna transformeras för att passa ihop. Det kallas registrering.

Registrering av bilder innebär alltså att två eller flera bilder transformeras för att pixel för pixel visa samma punkt i objektet. Om skillnaden mellan bilderna är translation, rotation och skalning handlar det helt enkelt om att hitta den affina transform som överför den ena bilden till den andra. Andra transformer än affin transform kan också bli aktuellt. Om bilderna som ska registreras är tagna samtidigt med kameror som sitter fast monterade på samma plattform kam man utnyttja det kända geometriska förhållandet mellan kamerorna för att göra registreringen. För bilder som är tagna med kameror som inte sitter på samma plattform eller bilder tagna vid olika tidpunkt måste innehållet i bilden användas för att hitta gemensamma punkter som sedan används för att bestämma transformen mellan bilderna. Hur svårt det är beror bland annat på informationsinnehållet i bilden. Två bilder som är nästan helt utan objekt är naturligtvis svårare än bilder med god kontrast och många detaljer. Det spelar också roll vilken typ av bilder som ska registreras. Det är svårare att hitta gemensamma punkter i en IR- och en visuellbild än i två IR-bilder eftersom objekten kan se väldigt olika ut i olika våglängdsområde. Det gör att det kan vara svårt att hitta features som finns i båda bilderna.

Exjobbet går ut på att implementera algoritmer för automatisk registrering av IR-bilder med IR-bilder och IR-bilder med visuellbilder. Framför allt handlar det om bilder från olika kameraplattformar, dvs en stor del av exjobbet utgörs av den bildbehandling som krävs för att hitta och para ihop gemensamma punkter i de aktuella bilderna.


Exjobbet består av:
Litteratursökning
Implementation av vald algoritm/valda algoritmer för registrering av IR- och visuellbilder samt registrering av IR-bilder med IR-bilder.
Utvärdering
Rapportskrivning


Omfattning: 20 poäng
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.