Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Vatten- och föroreningsbalans för vägdiken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill bestämma vägkroppens vattenbalans. Det vill säga vad händer med vattnet som avrinner från vägytan. När avleds vattnet via ytavrinning och när infiltrerar vattnet i vägslänt och i dike? Arbetet kan genomföras genom att i fältförsök fastställa infiltrationskapacitetens som en funktion av tiden eller längd på diket.

Ett annat fältförsök är att simulera ett olyckstillbud, att tillföra ca 10m3 vatten med spårämne till ett dike för att studera hur det sprider sig.

Vi vill även att genom provtagning fastsälla om det går att spåra andra vägföroreningar än salt i grundvatten eller om de flesta väggenererade föroreningar fastläggs tidigt i jorden.

Detta skulle även kunna beläggas genom att ta jordprover längs ett dike och se om dikesslänten mot vägen är mer förorenad än motstående sida. Varierar det vid vägar på olika trafikintensiteter?

Undersökningarna kan delas upp i ett flertal studier.

Vårt koncernspråk är svenska.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.