Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-23

Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet går ut på att sammanställa och utvärdera Kammarrättsdomar avseende i huvudsak prövningstillstånd och utveckling av praxis rörande personlig assistans enligt LSS (1993:387) och assistansersättning enligt LASS (1993:389).

Målsättning
Målsättningarna är att utveckla de praktiska och teoretiska kunskaperna avseende ansökan om prövningstillstånd till kammarrätt och regeringsrätt.

Frågeställningar
Följande frågeställningar är mycket intressanta för juristavdelningen på Assistansia AB.

• Hur utformas ansökan om prövningstillstånd (PT) på ett lämpligt sätt. Har de överklaganden som beviljats PT varit utformade på något särskilt sätt? Vilken/vilka grunder har använts?

• Statistisk sammanställning samt redogörelse för skillnaden på utformningen av överklagandet från privat personer, juridiska ombud och berörda myndigheter.

• Redogörelse för utvecklingen av kammarrättspraxisen de senaste åren. Föreligger det skillnader mellan kammarrätterna? Hur förhåller sig kammarrättens praxis jämfört med regeringsrättens?

Utförande
Juristerna på Assistansia AB finns tillgängliga för studenten att rådfråga och att använda som ”bollplank”.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.