Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-30

En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svenska Kraftnät sköter idag det svenska stamnätet för 400 och 220 kV överföring av elektricitet. Nätet omfattar runt 15000 km ledningar och är en mycket viktig del av Sveriges infrastruktur. Som sådan är det av yttersta vikt att underhållet av nätet är optimerat både med avseende på tillförlitlighet men också på ekonomi.

Föreliggande examensarbete syftar till att göra en kartläggning av underhållsprocesserna på Svenska Kraftnät och de IT-system som används i nämnda processer. Denna kartläggning ska kunna användas för att hitta flaskhalsar i processerna och tjäna som beslutsunderlag för framtida organisatoriska förändringar och/eller ändringar i utnyttjande av IT-stödet. Examensarbetet kan dessutom komma att belysa problemområden som kan vara av intresse att undersöka i kommande examensarbeten.

Inom ramen för detta examensarbete skall följande mål uppnås:

• En teoretisk kartläggning av generella underhållsprocesser. Denna kartläggning kommer att baseras på befintliga process- och funktionskartläggningar från olika standardiseringsorganisationer inom elbranschen som till exempel IEC (International Electrotechnical Commission), EPRI (Electric Power Research Institute) eller ETSO (European Transmission System Operators).

• En validering och anpassning av de framtagna teoretiska processkartorna med hjälp av underhållsexperter från Svenska Kraftnät.

• Att använda processkartorna för att utvärdera IT-systemstödet för underhållsprocessen på Svenska Kraftnät. Detta sista steg kommer bland annat att syfta till att
- Kartlägga vilka IT-system som utnyttjas i vilka steg i processen
- Kartlägga vilka organisatoriska enheter som är delaktiga i de respektive processtegen
- Kartlägga dataflöden i processerna i syfte att utvärdera datakvalitet- och interoperabilitetsproblem.
- Utvärdera processerna med avseende på några nyckeltal exempelvis ledtider.

Lämpliga sökande är teknologer från D, E, F, IT och industriell ekonomi. Dokumenterad erfarenhet och intresse av IT-management, affärsprocesser och elkraftteknik är meriterande. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Teknologer från andra lärosäten än KTH får ansöka.

Ansökande skickar CV, personligt brev och ett betygsutdrag elektroniskt till Per Närman på avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, KTH (www.ics.kth.se) senast 25 augusti 2006.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.