Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-30

Marknadsanalys och strategi för nya marknader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Toms Gruppen är ett konfektyrföretag baserat i Danmark med en omsättning på ca 1,7 miljarder SEK och 1 500 anställda. I Danmark är vi marknadsledande medan vi i Sverige som fjärde största konfektyrleverantör förväntas driva tillväxten i koncernen. Ett första steg i denna riktning var uppköpet av Webes år 2002 och bildandet av helägda dotterbolaget Toms-Webes. Toms-Webes har 120 anställda och en omsättning på ca 270 miljoner SEK. De starkaste produkterna är Ferrari i lösvikt, exklusiv choklad från Anthon Berg och Pingvinstänger. Marknads- och försäljningskontoret är beläget i centrala Stockholm medan sockerproduktion och administration ligger i Jönköping.

Vi söker nu en eller flera studenter till en magisteruppsats/examensarbete under hösten 2006 för att undersöka nya marknader och kanaler, uppskatta deras potential och hjälpa oss att forma en strategi för hur vi ska skapa långsiktiga och lönsamma affärer inom segmentet. Bakgrunden är att med alltfler detaljister och återförsäljare på marknaden sker branschglidningar där många icke-traditionella aktörer försöker bredda/förnya sitt sortiment genom att sälja konfektyr. Toms-Webes har under de senaste åren börjat sälja konfektyr genom nya kanaler och ser här en stor möjlighet att växa ytterligare.

Som central del i arbetet genomförs sannolikt intervjuer med beslutsfattare hos potentiella återförsäljare och detaljister. Det finns möjlighet att vinkla arbetet på olika sätt och formulera den akademiska frågeställningen beroende på intresse. Då resultatet av examensarbetet är prioriterat från Toms-Webes sida kommer handledning ske kontinuerligt och stort stöd att ges under arbetes gång. För bästa resultat förväntas att arbetet sker i Stockholm och i viss utsträckning på kontoret där dator och arbetsplatser ställs till förfogande.

Vid intresse, kontakta gärna Per Magnusson för mer information på 070-410 00 27. Alternativt, skicka in en kortfattad intresseanmälan till [email protected], där ni beskriver varför ni tycker ämnet låter intressant och motivera varför, utifrån era kunskaper och färdigheter, ni skulle kunna göra ett bra arbete. Bifoga också CV och högskolebetyg.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.