Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-22

Lättviktseldrör för kanon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
BAE Systems Bofors är ett svenskt företag som ägs av den amerikansk-engelska försvarskoncernen BAE Systems. Vi sysselsätter ungefär 500 medarbetare med huvudkontor i Karlskoga.

Utöver sin systemkompetens är Bofors världsledande inom intelligent ammunition samt ett antal teknologiområden.

Företaget har en bred produktbas av system för precisionsinsatser med graderad verkan, inkluderande system för lokal ledning, artilleri, marina pjässystem och intelligent ammunition.

Kraven från kunder på att försvarsprodukter skall bli lättare, enklare och fortfarande tillräckligt robusta gör att vi måste titta på nya material och tekniker. Produkterna skall vara så lätta att de kan transporteras med flyg, de skall kunna operera i stadsmiljö likväl som i djungel. Snabba insatser och snabbt tillbakadragande är ett måste för framtidens insatsstyrkor.

Examensarbetet går ut på att ta fram förslag på hur ett kanoneldrör kan göras lättare och att ta reda på vilka parametrar som måste beaktas. Det tänkta eldröret skall ha liknande prestanda som ett befintligt. Det är därför av största vikt att man tittar på hållfasthet, materialval, värmetransport och även tillverkningsaspekterna av det tilltänkta eldröret. En stor del av examensarbetet är beräkningar med FEM för att jämföra lättviktseldröret med ett befintligt eldrör.

Arbetet kommer att delas upp i dessa fem moment;
1. Litteraturstudie
2. Konceptgenerering
3. Modellering, FEM
4. Optimering
5. Redovisning

Teoretisk Utbildning
Lämplig bakgrund är civilingenjör 180 poäng inom Maskin, Farkost, Fysik eller Material.

Övrigt
Examensarbetet är på 20 poäng och är lämpligt för 2 personer med start hösten 2006.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.