Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-11

Effektivare framtagning av en myndighets årsredovisning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Visa hur man på ett effektivt sätt kan ta fram en myndighets årsredovisning.

Bakgrund
Vägverket har ett regleringsbrev som innehåller många mål och återrapporteringskrav. Arbetet med att ta fram årsredovisningen kräver stora resursinsatser från många skribenter och projektledaren.

Arbetets innehåll
Att ta fram en metod för hur arbetet med årsredovisningen kan bedrivas på ett effektivt sätt.

Metod
Dokumentgranskning, intervjuer, följt av en analys. Förslag till åtgärder för att Vägverket ska bli bättre.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.