Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-08

Fördelning av administrationskostnader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ge en bild av hur andra myndigheter fördelar sina administrationskostnader/indirekta kostnader.

Bakgrund
Vägverket har i dag ett anslag för Administration och ett anslag för Väghållning och statsbidrag. En fördelning av administationskostnaderna görs i samband med tertial- samt årsuppföljningar.

Arbetets innehåll
Att göra en jämförelse av Vägverkets modell för fördelning av administrationskostnader/indirekta kostnader med andra myndigheters modell.

Metod
Intervjuer, dokumentgranskning, följt av en analys.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.