Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-13

Metod för framtagning av godstidsvärde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Föreslå en metod för att vikta ihop olika varugruppers tidsvärden till ett godstidsvärde för en genomsnittlig lastbil som kan användas generellt i samhällsekonomiska kalkyler.

Bakgrund
I Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler ingår bland annat värdet av ökad eller minskad transporttid för gods till följd av en åtgärd. I kalkylerna används ett så kallat godstidsvärde som baseras på en viktning av värden för olika varugrupper för att spegla värdet för en genomsnittlig lastbil med släp, lastbil utan släp och lättare vägfordon som transporterar gods. Metodiken för hur en sådan viktning bör göras för att skatta ett godstidvärde som kan användas generellt behöver dock ses över.

Arbetets innehåll
Att analysera nuvarande och andra tänkbara metoder. Förslag till metod.

Metod
Framtagning av tänkbara metoder, intervjuer, följt av en analys.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.