Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-11

Hur integreras resurser och mål i planeringsarbetet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ge bättre kunskap om hur resurser och mål integreras i planeringsarbetet.

Bakgrund
Vägverket arbetar enligt styrkortsmodellen i planering och uppföljning. Någon beräkning av resurser/kostnader för resp mål i styrkortet görs ej.

Arbetets innehåll
Att göra en jämförelse av hur olika myndigheter integrerar mål och resurser i planeringsarbetet.

Metod
Dokumentgranskning, intervjuer, följt av en analys. Förslag till åtgärder för att Vägverket ska bli bättre.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.