Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Lakegenskaper hos sanerade massor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige finns tusentals förorenade områden, alla med olika föroreningsbild och -förekomst. Många av dessa områden innehåller blandföroreningar, alltså både organiska och oorganiska ämnen samtidigt. Som ett delmål under miljömålet ”en Giftfri Miljö” finns saneringen av de mest förorenade områdena och mycket arbete och pengar läggs i dagsläget på att genomföra dessa saneringar. Dessvärre innebär inte alltid dessa kostsamma åtgärder att jorden bli helt ren, utan att rester av föroreningarna eller nedbrytningsprodukter finns kvar och kan fortsätta störa jordens funktion.

Målet med detta projekt är att studera lakegenskaperna hos jord som genomgått sanering. Föroreningarna kommer att bestämmas och lakbarheten hos dessa kommer att studeras med hjälp av olika standardlakmetoder (såsom kolonnlakning och skakförsök). Primärt kommer blandförorenade jordar, såsom gamla träimpregneringsjordar (PAH+ koppar, krom, arsenik), att studeras.

Projektet kan också efter studentens bakgrund justeras och andra moment såsom datamodellering (e.g. Visual Minteq) kan inkluderas.

Studenten ska ha en bakgrund inom kemi, markvetenskap, miljövetenskap eller liknanade. Studenten bör också ha tillgång till bil eftersom en stor del av det laborativa arbetet kommer att genomföras på SAKAB AB i Kvarntorp, ca 2 mil söder om Örebro.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.