Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-31

Utveckling och design av webbsida

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi önskar en uppbyggnad och implementering av ny webbsida med ett genomtänkt grafiskt gränssnitt samt relaterade databasen för uppdatering och hantering av hemsidan. Sidan skall kunna administreras på ett enkelt och genomtänkt sätt.

Vi arbetar med att lägga ut information via webbsidan och det ska vara lätt att lägga till/ta bort information för våra användare då informationsflödet kan var stort vissa perioder.

Projektet har till syfte att skapa en hemsida för att lägg ut, ändra eller ta bort information på nätet på ett enkelt och användarvänlig sätt. Användarna kan ges möjlighet att i förväg granska sina upplägg på sidan innan den är publicerad. Idén befinner sig på ett tidigt stadium varför det finns sort utrymme för fritt skapande.

Delmål i examensarbetet:
1. Designa och bygga en hemsida för upplägg och hantering av information.
2. Bygga en enkel databas för hantering av information.
3. Återkoppla ny information om förändrade upplägg.
4. Skapa ett enkelt grafiskt gränssnitt för validering av återkopplingsinformation.
5. Registrering av användarinformation på databas.

Din bakgrund
Du/ni bör ha kunskaper inom följande områden: Webbdesign, Databehandling, Internet, Programmering, Systemutveckling, Webbteknik, databashantering samt ha en bra känsla för form, färg, layout och grafik.
Arbetet lämpar sig för 1 eller 2 personer under 20 veckor och påbörjas snarast och kan utföras geografisk oberoende.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.