Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Organisationsutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi behöver hjälp att dokumentera det förändringsarbete som vi har påbörjat på Ängegården. Arbetet innebär att vi skall öka samarbetet mellan avdelningarna samt införa ett likartat arbetsätt på alla avdelningar med tydligar rutiner och ett gemensamt synsätt när det gäller planering av verksamheten.

Syftet med förändringarna är att skapa en flexiblare organisation så att vi kan anpassa oss till den vårdtyngd som råder och minska vårt behov av timvikarier. Likartat arbetsätt på hela Ängegården gör att vi kan flytta personalen mellan avdelningarna och på så sätt säkra våran höga omvårdnads kvaliteten även vid korttidsfrånvaro.

Som det är i dag kan det vara så att man har väldigt vårdkrävande boenden på avdelning A medan man på B har pigga och lättsköta boenden. Vi tror att samarbetet gör att vi får en jämnare vårdtyngd som i sin tur gör att vi kan lägga vår energi på kvalitetshöjande aktiviteter för de boende. Den här förändringen får inte påverka våra boende negativt så därför kommer vi att prova det nya arbetssättet i ca 3 månader och göra en utvärdering.

Ta kontakt med Mittuniversitetets projekt Student och arbetsliv så förmedlas kontakten sedan vidare till rätt uppdragsgivare.
Kontaktuppgifter finner ni nedan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.