Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Kartäggning av marknaden för Personal Identification

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Personlig identifiering är en växande marknad.
Brady AB är verksamma inom denna marknad såväl i Europa som i USA. I Norden har Brady ännu inte gått in men kommer att göra detta och vill därför ha en bra kartäggning av marknaden.
Arbetet innefattar bl.a
* Kartläggning av Marknadsstorlek
* Aktörer på marknaden
* Rekommendation på go to market strategy.

Brady är ett förteag som via olika typer av identifieringslösningar hjälper företag att förbättra produktivitet, resultat, miljö och säkerhet. Brady är en amerikansk koncern http://www.bradycorp.com/ som är noterad på NYSE och med 4 500 anställda producerar säljer och marknadsför produkter och system inom identifiering.
I sortimentet finns närmare 50 000 olika produkter innehållande etiketter, printrar och mjukvara till printsystem.
Många globala kunder använder sig av Bradys märksystem i sina produkter.
En stor del av produkterna går även till industriförnödenheter för underhåll.

I Brady Norden är vi ca. 50 anställda och täcker försäljning till Norden och Baltikum.
För mer info om personal identification som område, logga gärna in på

http://www.big.co.uk/.
BIG är ett Bradyföretag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.