Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är ett produktutvecklande mjukvaruföretag. Vi är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används för att kunna påbörja mjukvaruutveckling innan hårdvara finns tillgänglig, för att öka kvaliteten i mjukvaran samt för att minska kostnaderna för test- och utvecklingshårdvara. Bland våra kunder finns Ericsson, IBM och Cisco samt ledande universitet i Sverige och USA.

För applikationsutvecklare är det intressant att kunna testa sin applikation på alla de plattformar som utvecklaren avser att stödja. Ofta är det svårt för utvecklaren att ha alla plattformarna tillgängliga för test. Eftersom Simics virtualiserar hårdvaran, gör simulatorn det lätt att från en checkpoint snabbt ladda upp en färdigbootad maskin. Målet för detta exjobb är att bygga ett ramverk för att på ett effektivt sätt kunna testa en programvara på ett antal olika versioner av operativsystem med hjälp av checkpoints. Intressanta aspekter att fördjupa sig i är hur man kan variera testinput och det emulerade systemets beteende och konfiguration för att stressa programvaran under test samt att testa distribuerade applikationer.

Vi behandlar ansökningar när de är kompletta med:

* utdrag ur betygsregister
* kopior på gymnasiebetyg
* intyg över relevant arbetslivserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid om du har dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering. Om du genomfört något eller några större programmeringsprojekt inom din utbildning, på jobbet eller på egen hand (exempelvis inom ett open source-projekt eller liknande) är vi intresserade av att få mer information om detta.

Vi vill ha materialet elektroniskt. Skicka din ansökan till [email protected].
Om du har frågor, ring Björn Johansson på 08-690 05 90.

Vi får många ansökningar till våra exjobb, så vår hantering av din ansökan kan ta tid. Tyvärr betyder det också att vi kan tvingas tacka nej till högst kvalificerade ansökningar. Våra främsta kriterier för att bedöma en ansökan är utbildning, betyg och erfarenhet. Men viktigast är ett brinnande intresse för datateknik.

För mer information om exjobb på Virtutech, se
http://www.virtutech.com/about/careers/masters-thesis.html


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.