Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är ett produktutvecklande mjukvaruföretag. Vi är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används för att kunna påbörja mjukvaruutveckling innan hårdvara finns tillgänglig, för att öka kvaliteten i mjukvaran samt för att minska kostnaderna för test- och utvecklingshårdvara. Bland våra kunder finns Ericsson, IBM och Cisco samt ledande universitet i Sverige och USA.

För att kunna skapa en komplett simuleringsmiljö är det nödvändigt att skapa modeller inte bara av målmiljöns processor, utan även kringenheter som nätverkskort, bussar och ASICar. Vi kallar detta för devicemodeller och i Simics beskrivs dessa i språket DML, Device Modelling Language. En vanligt förekommande situation är att kunden byggt upp en egen simuleringsmiljö och därför skrivit devicemodeller på ett annat sätt än i DML. Detta exjobb går ut på att undersöka i vilken mån man kan återutnyttja devicemodeller från en annan simulatormiljö, samt vad tidsåtgången är för att konvertera en sådan devicemodell till Simicsformat.

Vi behandlar ansökningar när de är kompletta med:

* utdrag ur betygsregister
* kopior på gymnasiebetyg
* intyg över relevant arbetslivserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid om du har dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering. Om du genomfört något eller några större programmeringsprojekt inom din utbildning, på jobbet eller på egen hand (exempelvis inom ett open source-projekt eller liknande) är vi intresserade av att få mer information om detta.

Vi vill ha materialet elektroniskt. Skicka din ansökan till [email protected] Om du har frågor, ring Björn Johansson på 08-690 05 90.

Vi får många ansökningar till våra exjobb, så vår hantering av din ansökan kan ta tid. Tyvärr betyder det också att vi kan tvingas tacka nej till högst kvalificerade ansökningar. Våra främsta kriterier för att bedöma en ansökan är utbildning, betyg och erfarenhet. Men viktigast är ett brinnande intresse för datateknik.

För mer information om exjobb på Virtutech, se
http://www.virtutech.com/about/careers/masters-thesis.html


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.