Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-26

Examensarbete i Molekylär Genetik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vår grupp på Stockholms Universitet bedriver forskning inom kommersiellt intressanta fermentations-produkter. Inom detta område undersöker vi olika transgena bakterier med optimalt uttryck av vissa gener. Denna optimering och genetiska modifikation innebär i sin tur att bakterien överproducerar eftertraktade biologiska produkter. Gruppen stöds även av företag inom fermentations sektorn och PlasEx AB. PlasEx är patentägare till en teknik som möjliggör plasmidstabilitet utan antibiotika eller gener för antibiotikaresistens.Examensarbetet kommer vara i nära samarbete med industrin och kräver en mycket motiverad och självständig student.Intresserade kandidater rekommenderas att kontakta Richard Gabler på Catalysis Consulting. Se ww.Catalysis.se för kontaktinfo.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.