Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-06

eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Aldrig har den offentliga sektorn stått inför så stora utmaningar som idag. Krav på ökad effektivitet, det demografiska hotet, medborgarnas förväntningar på information och ökad digitalisering, ökade krav på flexibilitet och mer processorienterade verksamhetsstrukturer; Allt detta ställer krav på utveckling av verksamheten i den offentliga sektorn, på lokal, regional och nationell nivå. Och inte minst gäller det IT-utvecklingen, IT-lösningar som utnyttjar stordriftsfördelar men som samtidigt möjliggör integration, tillhandahållandet av eTjänster och en modern eFörvaltning.

Kerfi AB är en av Sveriges största leverantörer av IT-lösningar för svensk offentlig sektor. Vi tillhandahåller resurser och kompetenser för verksamhetsutveckling, BPM (Business Process Managment), elektronisk ärende- och dokumenthantering, IT-drift, portaler och integration.

Vi söker nu studenter som är intresserade av att hjälpa oss i vår marknadsprocess genom att genomföra ett examensarbete, riktad mot myndigheter och kommuner, där examensarbetet ger svar på exempelvis följande frågeställningar;

Vilket genomslag har internationella och nationella direktiv fått när det gäller eGovernment i svensk offentlig sektor? Hur många myndigheter har egna eGovernment-strategier och handlingsplaner? Vilka effekter och resultat förväntas uppnås, hur ser tidsplanerna ut, vilka är drivkrafterna och hoten, vilka är investeringarna?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.