Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-05

E-handel & E-marketing

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget DTS & Partners söker inför hösten/vintern studenter (1-4 st)som kan hjälpa till att ta fram en strategi för e-handel och e-marknadsföring. Produkterna som skall säljas är mjukvara, applikationer, samt e-böcker. Verksamhetsområdet är internationellt med de stora marknaderna i Europa och USA, varför produkterna återfinns på de större europeiska språken förutom engelska.

Arbetet syftar till att självständigt driva ett projekt och frambringa en rekommendation till företaget om det mest kostnadseffektiva sätt att marknadsföra produkterna. Arbetet kommer påbörjas med en kartläggning av marknaden sett till storlek, sammansättning och geografi.
Därefter skall en kundprofil genereras avseende potentiella kunders preferenser, vanor, medieval, branschsammansättning, behov, informationsvärdering, priskänslighet mm.
Viss uppmärksamhet kommer att ägnas konkurrenterna, men fokus kommer att ligga på de tilltänkta kunderna.

Som student kommer du/ni att arbeta i team tillsammans med erfarna konsulter från näringslivet samt med datologer/ingenjörer från KTH.

Som person har du förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi lägger mycket större vikt på ambition och engagemang än den sökandes skola, bakgrund mm. Företaget har bra erfarenheter av att tillgodose studentens akademiska krav och att samtidigt vara intressant, samt värdefullt/nyttigt för företaget.

Se mer om oss på
www.dtspartners.se
www.dtspartners.com
www.capfinder.se
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.