Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-20

Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ljusdals idrottsplats är välkänd som arenan för bl.a. World Cup i bandy. Stora mängder energi omsätts för kylproduktion och tappvarmvatten -i olika system. Ni skall analysera och föreslå nya lösningar och konstruktioner som ger ett mera optimerat energiutnyttjande.

Bakgrund och frågeställningar:

Ljusdals IP har en central och viktig roll för Ljusdal med bland annat den årliga World Cupen i bandy. Energianvändningen för anläggningen utgörs till stor del av kylproduktion (för konst-is) och tappvarmvatten som idag produceras i flera separata system. Energianvändningen är bland annat av den orsaken inte optimal. Idrottsplatsen ligger mycket centralt placerad inom stadsbebyggt område med bland annat en skola i direkt anslutning. Därför föreligger det mycket goda förutsättningar till en betydande energieffektivisering.

Beskrivning:

Projektet utgörs av två delprojekt

1. Delprojekt energi
Projektet skall utgå ifrån resultaten i en enkel förstudie. Ni skall ta denna vidare och inventera och analysera hela anläggningens energianvändning. Ni ska genomföra beräkningar och föreslå två eller flera konstruktionslösningar, som effektiviserar energiutnyttajndet såväl internt på anläggningen (IPn) som integrerat med kringliggande bebyggelse. Konstruktionslösningarna ska ge optimalt energiutnyttjande i förhållande till anläggningens kapacitet och tillförd energi.

2. Delprojekt data
Förutom en sedvanlig projektrapport ska projektet också redovisas i form av en webbaserad multimediapresentation. Anläggningen och konstruktionslösningarna ska modelleras och presenteras pedagogiskt i t.ex. 3D med animationer, etc. Modelleringen kan göras t.ex. i Macromedia Director Lingo, Maya, 3D Studio Max eller liknande.

Se även www.claravallis.com för detta och fler exjobb  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.