Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-12

Utveckling av nyhetsportal/community för paddlare med PHP och TYPO3 (LJusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med projektet är att utveckla en nyhetsportal/community baserad på ett open source Content Managemant System (CMS) som kallas TYPO3. Systemet ska anpassas genom att programmera egna utökningar med PHP och MySQL för att till exempel betygsätta produkter och skriva recensioner.

Bakgrund:

Fantastisk Produktion AB är ett mediaproduktionsbolag med utgivning av tidningen Paddling som huvudverksamhet. Paddling är den enda tidningen i Sverige som är specifikt inriktad mot paddlare och har ungefär 30 000 läsare. Nu vill vi lansera en nyhetsportal med community för tidningens läsare på Internet. Målet är att detta ska bli Sveriges största webbplats för paddlare.

Uppdragsbeskrivning:

Syftet med projektet är att utveckla en prototyp till nyhetsportal/ community baserad på ett open source Content Management System (CMS) som kallas TYPO3 (www.typo3.org), för att kunna utvärdera denna plattform. TYPO3 är programmerad med språket PHP och använder databasen MySQL. Dokumentationen är mycket omfattande och TYPO3 innehåller ett internt språk – TypoScript – som används för att konstruera mallsidor till webbplatsen. Första steget i utvecklingen är att konstruera själva nyhetsportalen med möjligheter att hantera medlemmar, artiklar, bilder och arbetsflöden. Sedan ska systemet utökas med medlemsfunktioner för att till exempel lägga till paddlingsrelaterade produkter som webbplatsens medlemmar kan betygsätta och skriva recensioner till. Programmering av utökningar kräver kunskaper i PHP och MySQL.

www.paddling.nu

Se detta prospekt och även fler exjobb på www.claravallis.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.