Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Aldrig har den offentliga sektorn stått inför så stora utmaningar som idag. Krav på ökad effektivitet, det demografiska hotet, medborgarnas förväntningar på information och ökad digitalisering, ökade krav på flexibilitet och mer processorienterade verksamhetsstrukturer; Allt detta ställer krav på utveckling av verksamheten i den offentliga sektorn, på lokal, regional och nationell nivå. Och inte minst gäller det IT-utvecklingen, IT-lösningar som utnyttjar stordriftsfördelar men som samtidigt möjliggör integration, tillhandahållandet av eTjänster och en modern eFörvaltning.

Kerfi AB är en av Sveriges största leverantörer av IT-lösningar för svensk offentlig sektor. Vi tillhandahåller resurser och kompetenser för verksamhetsutveckling, BPM (Business Process Managment), elektronisk ärende- och dokumenthantering, IT-drift, portaler och integration. Vi söker nu studenter som är intresserade av att hjälpa oss i vår marknadsprocess genom att genomföra ett uppsatsarbete, där arbetet ger svar på exempelvis följande frågeställningar;

Vilka fördelar och nackdelar uppstår vid en samverkan och konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster? Vilka är de gemensamma behoven? Vilka är konsekvenserna? Hur kan ett scenario se ut?

Arbetet utgår från situation där ett antal myndigheter med likartad verksamhet som idag löser sin IT-drift på egen hand utvecklar en samverkan kring IT-verksamheten där vissa IT-funktioner av basal karaktär; Infrastruktur, kommunikation, applikationsförvaltning etc. konsolideras för ökad nytta och lägre IT-kostnader.

Intresserade tar kontakt med Per Åke Andersson, eGovernment-ansvarig på Kerfi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.