Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-05

Eco-efficiency

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Läs mer på http://www.akzonobel.se/ . Huvudkontoret finns i Nederländerna. I Sverige har Akzo Nobel ca 4000 anställda på ett 30-tal platser. Technology & Engineering (T&E) ger support inom hållbar utveckling för produkter och processer inom Akzo Nobel. T&E är en specialiserad kunskapsorganisation som arbetar med kunder över hela världen. Sustainable Development är en grupp inom T&E som bl.a. utför olika miljöstudier såsom livscykelanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöriskbedömningar och ekoeffektivitetsstudier.

Bakgrund:
Eco-efficiency (Ekoeffektivitet) är ett strategiskt sätt att kombinera både miljö och ekonomi i olika affärsbeslut. Gruppen Sustainable Development är ansvarig för att praktiskt implementera eco-efficiency inom Akzo Nobel t.ex. i investeringsbeslut, forskning & utveckling och marknadsföring.

Projektbeskrivning:
Exjobbet kommer att utgöras av en Eco-efficiency studie på en produkt eller process inom Akzo Nobel. Metoden Eco-efficiency baseras på livscykelanalys men även information om risker, toxikologi och kostnader är inkluderade. Arbetet ska skrivas på engelska och kontaktpersoner kan vara engelsktalande.

Examensarbetet ska vara den avslutande delen i en civilingenjörsutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot kemiteknik och/eller med någon typ av miljöinriktning. Studenten bör ha erfarenhet av livscykelanalys. Har den sökande även kunskap om ekonomi/marknadsföring är detta meriterande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.