Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF

Informationsteknikgruppen på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) erbjuder ett examensarbete med inriktning på ljud och bild analys baserad på ENF (Electric Network Frequency).

Bakgrund
Vid inspelning av ljud och video med utrustning kopplad till elnätet kommer den inspelade signalen att innehålla mer eller mindre ENF-brus, dvs. elnätets frekvens kring 50 Hz. Denna frekvens varierar något över tiden. Genom att extrahera detta brus ur en inspelning och sedan jämföra dess tidsvariationer med en logg över elnätets tidsvariationer kan inspelningen tidsbestämmas.

Denna ide presenterades vid EAFS2006 (European Academy of Forensic Science Conference) i våras. Vi skulle vilja ha hjälp med att undersöka om detta kan appliceras i Sverige och att ta fram lämplig utrustning och programvara.

Uppgift
Examensarbetet går ut på,
• att undersöka vad som är gjort inom området
• att ta fram en mätutrustning för att logga elnätets ENF över tiden
• att undersöka de lokala variationerna för ENF
• att utveckla och implementera en eller flera lämpliga metoder för att extrahera ENF brus ur ljud/video signaler

Utbildningsprofil
Vi söker en person som är duktig på signalbehandling, elektronik och programmering i MATLAB och/eller C/C++. Kunskaper i ljudteknik är meriterande. Civilingenjörsprogrammet Y, D, MT eller motsvarande är ett önskemål.

Vilka vi är
Infotekgruppen arbetar med IT-relaterad brottslighet med tyngdpunkt på dator-, bild- och ljudrelaterade undersökningar. Undersökningarna kan röra hårdvaran, mjukvaran men framförallt det lagrade materialet. Gruppen utför också fototekniska uppdrag av olika slag.

Bildundersökningar utförs i huvudsak på olika typer av foton, videoband och digitala medier från övervakningssystem och polisspaning. Undersökningarna baseras främst på TV-, videoteknik och bildbehandling. Mer information om SKL finns på www.skl.polisen.se.

Kontaktpersoner Ansökan
Erik Achre´n Sista ansökningsdag: 060930
Peter Bergström Rubricera Din ansökan:
Informationsteknikgruppen ”Examensarbete Infotekgruppen”
SKL – Statens kriminaltekniska laboratorium
581 94 Linköping
013 – 24 14 00 (vxl)
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.