Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-03

Avlopp i kretslopp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Falköpings kommun har ca 31 000 invånare. Läs mer på http://www.falkoping.se/ .Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens miljöstrategiska arbete samt tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, djurskydd och livsmedel.

I Falköping finns ca 3000 hushåll där avloppen inte är anslutna till kommunens avloppsnät. De har egna avloppsanläggningar. Mer än hälften av dessa uppfyller inte miniminivån för miljöriktig rening. Förbättringsåtgärder måste till.

En möjlig variant kan vara att samla upp allt avlopp från toaletterna till en sluten tank, röta detta i kommunens rötkammare och konvertera biogasen till fordonsbränsle.
Hushållets bad-, disk- och tvättvatten bör då kunna avledas mer eller mindre orenat (enkel rening) ut till recipienten.

Vi vill ha hjälp med att göra en livscykelanalys där miljönyttan av ovanstående modell jämförs med samhällets gängse krav på rening av avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.