Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Examensarbeten vid Virtutech

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är ett produktutvecklande mjukvaruföretag. Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används vid utveckling av exempelvis databasservrar, flygsystem, telefonväxlar och nätverksutrustning. Bland våra kunder finns IBM, Ericsson, Cisco, Iridium och Switchcore, samt ledande universitet över hela världen.

Virtutech söker flera exjobbare under 2006. Några förslag till examensarbeten följer nedan. Vi kan tänka oss att anpassa projekt till sökandes bakgrund och/eller intresse. Samtliga exjobb är på 20 poäng och är avsedda för en person, typiskt med en utbildning om 160 poäng eller mer i botten. Om du vill göra 10-poängsexjobb eller exjobb i grupp uppmuntrar vi till externa exjobb, där Simics används för exjobb inom andra företag eller på universitet.

- Analys och systemoptimering med hjälp av simulering
En av utmaningarna när man bygger simulerade modeller av stora system är att få tillräckligt hög prestanda. Detta exjobb syfte är som ett första steg analysera prestanda hos ett större simulerat system, med fokus på nätverks- och hårddiskenheterna. Det andra steget är att designa och implementera förbättrade enheter och att mäta prestandaförbättringen.
- Koppling mellan olika simulatormodeller
För att kunna skapa en komplett simuleringsmiljö är det nödvändigt att skapa modeller inte bara av målmiljöns processor, utan även kringenheter som nätverkskort, bussar och ASICar. Vi kallar detta för devicemodeller och i Simics beskrivs dessa i språket DML, Device Modelling Language. En vanligt förekommande situation är att kunden byggt upp en egen simuleringsmiljö och därför skrivit devicemodeller på ett annat sätt än i DML. Detta exjobb går ut på att undersöka i vilken mån man kan återutnyttja devicemodeller från en annan simulatormiljö, samt vad tidsåtgången är att konvertera en sådan devicemodell till Simics format.
- Modellering av en Apple Macintosh
Inom Simics ramverk har ett flertal datorer modellerats. Det är dock intressant att utreda hur man på ett effektivt sätt kan utveckla en modell för en arkitektur med begränsad dokumentation. Exjobbets mål är att utveckla en modell för en modern Apple Macintosh och att utveckla och beskriva de metoder som behövs för arbetet. Virtutech har tidigare utvecklat PowerPC-modeller och vissa av de device som behövs. Det kommer också att finnas tillgång till referenshårdvara.
Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics
Det går att koppla cachehierarkier till Simics för att modellera prestanda. Det är dock inte uppenbart hur man ska konfigurera dessa eller hur man ska tolka resultaten, respektive översätta till exekveringstid. Det finns två mål med detta exjobb:
a) hur extraherar man parametrar om värddatorns minnessystem för att automatiskt kunna konfigurera motsvarande modell simulerat, och
b) hur kan man kalibrera nyckelparametrar för att kunna generera en prediktion av antalet klockcykler. Nyckelparametrar inkluderar cachelatenser och peak CPI.
- Testning av virus i simulerad miljö
Simics erbjuder en helt isolerad miljö för de operativsystem och program som kör på den simulerade datorn. Detta kan man utnyttja för att på ett säkert sätt undersöka beteendet hos olika former av elak kod, som virus och maskar. Målet med detta exjobb är att undersöka vilken form av information om virus beteende man kan få fram genom att infektera en simulerad maskin.
- Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk
Simics kan simulera nätverk med flera datorer. Exekveringen i ett simulerat nätverk är globalt synkroniserad. Detta vill vi utnyttja i detta exjobb till att bygga en demonstration där en användare kan följa exekveringen av nätverkskod på flera sammankopplade datorer. Resultatet ska bli en trace som visar hur paket skickas mellan datorer och hur deras nätverksstackar hanterar paketen.
- Modellering av ett modernt 3D-grafikkort
Ett modernt grafikkort som stödjer 3D-operationer i hårdvara är ett komplext device med hög parallellism. Att simulera detta på ett

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.