Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-31

Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mediateket inom Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, utvecklar Elevskrivbordet, en web-portal för att skolungdomar med funktionsnedsättningar ska komma åt och använda datorstödda verktyg i sitt skolarbete, för att skriva, räkna, söka information etc.

De har redan en krets av 30 potentiella användare bland skolungdomar i Stockholm och vill nu genom användarmedverkan utforma och implementera ett lättanvänt och kraftfullt gränssnitt.

Frågeställningen är alltså hur ett sådant gränssnitt kan utformas och implementeras.

Examensarbetaren, på civ.ing.- / magisternivå, 20p, bör ha bakgrund i datalogi och i människa-datorinteraktion / interaktionsdesign och vara beredd jobba både med användare och med programmering.

Behovet är akut, start så snart som möjligt från 1 september 2006.

Kontakt: Professor Yngve Sundblad, Datavetenskap och kommunikation, KTH
Datorpost: [email protected]
Telefon: 08-7907147  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.