Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-09

Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volfram är en viktig komponent i olika hårdmetaller och karbider. Dessa används bl.a. inom industrin men även inom andra användningsområden där t.ex. god nötningshållbarhet krävs. Volframkarbid används bl.a. i vinterdäckens dubbar där användningen varit etablerad i flera årtionden. På grund av spridning från trafik har förhöjda halter upptäckts i bl.a. vägdamm, dagvatten, jord och mossa i städer och nära vägar.

Exjobbarens uppgift är att tillsammans med handledaren forma en provtagningsstrategi för att studera spridningen av volfram från en eller flera källor. Potentiella provtagningsmedia är sediment och jord i närheten av vägar men kanske också i anslutning till volframanvändande industri. Målet är att m.h.a. kemiskt data från sedimentprofiler studera volframets variation under det senaste århundradet.

Arbetet genomförs preliminärt i närheten av Kalmar och Oskarshamn men andra områden är inte uteslutna.

Exjobbaren förväntas ha en naturvetenskaplig bakgrund inom områden som t.ex. miljövetenskap, geologi och geokemi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.