Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Språkanayls & textbearbetning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget DTS & Partners söker inför hösten/vintern studenter (1-4 st) som kan hjälpa till att ta fram en strategi för pedagogiskt applicerbart, spännande och inte minst intressant utbildningsmaterial för multimediakurser inom området mental träning, mental rehabilitering och prestationsökning för arbetsliv och ledningsgrupper. Som grund för arbetet finns ett stort stoff som skall struktureras och anpassas.

Arbetet syftar till att självständigt driva ett projekt och frambringa en rekommendation till företaget om det mest kostnadseffektiva sätt att utföra uppgiften.

Som student kommer du/ni att arbeta i team tillsammans med erfarna konsulter från näringslivet samt med datologer/ingenjörer från KTH, vid sidan av medicinsk expertis, där en överläkare är handledare.

Projektet har sin grund i Karolinska institutets avdelningar för kognitionsvetenskap, neurologi, psykiatri och psykologi.

Som person har du förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi lägger mycket större vikt på ambition och engagemang än den sökandes skola, bakgrund m m. DTS & Partners har bra erfarenheter av att tillgodose studentens akademiska krav och att samtidigt vara intressant, samt värdefullt/nyttigt för företaget.

Se mer om oss på
www.dtspartners.se
www.dtspartners.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.