Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En fråga som ofta debatteras när man diskuterar outsorcing av systemutveckling till låglöneländer är bristen på kommunikation, kontroll och kvalitetssäkring.

Alla är vi medvetna om de konsekvenser som kan drabba ett företag vars produkter har bristande kvalitet. Oftast är dålig kvalitet förenat med stora utgifter i form av t ex försenade leveranser, höga förvaltningskostnader och sjunkande försäljning. Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och till att tidsplan och budget kan hållas. Dessutom undviker man förseningar och överraskningar under testperioden. Ett av de starkaste argumenten för att inte lägga ut delar av systemutvecklingen till låglöneländer har varit just rädslan för minskad kontroll och bristande kvalitet.

Frågan vi ställer oss är om det verkligen behöver vara så och finns det metoder för att underlätta kommunikation och hantera kvalitetssäkring i en distribuerad miljö, i detta fall i ett annat land.

Syftet med arbetet är att presentera olika metoder för systemutveckling med fokus på testning. Genomförandet kommer att innehålla en förstudie av olika testverktyg och metoder. En analys av ett projekt där vi använder en Agile filosofi, test-driven utveckling och unittester.

Bidraget blir en metod för kvalitetssäkring och test i distribuerad utvecklingsmiljö som hanterar den problematik som tagits upp i inledningen.

För information om företaget besök www.indpro.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.